SOLMA Beleidsplan 2018


Stichting Ontwikkelingshulp Lesotho MAlealea (SOLMA)

Beleidsplan 2018


Oprichtingsdatum:

Fiscaal Nummer (Belastingdienst Nederland):

Straatadres:

Postadres:


Telefoon:

Email:

Kamer van Koophandel Veluwe en Twente:

Bank:

BIC:

Rekening nummer (IBAN):

Bestuur:

Voorzitter:

Penningmeester:

Secretaris:18-01-2007

8177 69 183

Van Miereveltstraat 61

7312 RX APELDOORN

Postbus 37

7240 AA LOCHEM

Nederland


(+31)573-254-200

gerard@innochem.nl

08155286

ABN AMRO

ABNANL2A

NL03 ABNA 0535 4883 27


Dr. Ir. G. Heijkoop, Apeldoorn, Johannesburg (ZA)

L. A. Engelen

H. A. Bolt


 1. Missie

  • SOLMA bevordert zelfverwezenlijking, verbeterde leefomstandigheden, en een geest van onafhankelijkheid van de bevolking van Lesotho, in het bijzonder in de Malealea vallei. SOLMA werkt samen met de Malealea Development Trust (MDT) om dit te bereiken.

 2. Doelstelling

  • SOLMA helpt de MDT met hun werk gericht op Gemeenschap Ontwikkeling, Gezondheid en Welzijn, Onderwijs, en zorg voor Weeskinderen en Kwetsbare Kinderen.

 3. Activiteiten

  1. Fondsenwerving

   • SOLMA werft fondsen van individuen, bedrijven en goededoelenorganisaties. SOLMA werft alleen fondsen voor projecten en programma’s die zijn goedgekeurd door een lokale liefdadigheidsorganisatie. Wij kennen de mensen van de MDT en de Malealea vallei persoonlijk. Dit garandeert de aanvaarding van het project door de lokale bevolking, een geode samenwerking en een sterke betrokkenheid om gemeenschappelijke projecten te realiseren zonder enige verspilling van gedoneerde gelden.

  2. Rekruteren van donateurs

   • SOLMA rekruteert donateurs via vrienden en bekenden, en via de website en sociale media. Waar relevant, sturen we projectvoorstellen naar goededoelenorganisaties voor projecten die voldoen aan hun criteria.

  3. Programma’s en projecten van de Malealea Development Trust

   • Het eerste aandachtsgebied is Gezondheid en Welzijn, primair gericht op het ondersteunen van de HIV+ leden van de gemeenschap op een holistische wijze. Momenteel is ongeveer een kwart van de bevolking van de Malealea vallei HIV+, en hoewel ze toegang hebben tot antiretrovirale (ARV) geneesmiddelen die ze nodig hebben van de lokale kliniek, houdt positief leven met HIV veel meer in dan alleen maar toegang tot medicatie. De MDT speelt een actieve rol in de gemeenschap met het vechten tegen stigmatisering, het laten testen van mensen, het verzekeren dat ze genoeg voedsel hebben om met hun medicijnen te nemen, het mensen helpen om hun specifieke medicijnregimes te volgen, en nog veel meer.

   • De HIV crisis bereikte zijn hoogtepunt in Lesotho in de 1990’s en vroege 2000’s. De eerste ARV kliniek werd pas geopend in 2004, en zelfs toen duurde het jaren voordat de juiste materialen en training de bergen bereikten. Deze factoren leidden tot alarmerend hoge sterfte en een onthutsend aantal kinderen die één of beide ouders verloren.

   • SOLMA doneert regelmatig geld om de MDT te ondersteunen om HIV+ mensen te helpen.

   • Het tweede aandachtsgebied is de zorg voor deze Wees- en Kwetsbare Kinderen, die niet alleen hebben geleden onder het ernstige emotionele trauma van het verliezen van een ouder maar van wie de toekomst ook risico loopt door een epidemie buiten hun macht. De MDT heeft een maatschappelijk werkster die hun levens thuis en op school volgt, en een studiebeursfonds beheert om ze naar school te sturen. De MDT organiseert ook evenementen door het jaar heen om hun emotionele en intellectuele ontwikkeling te ondersteunen. Er zijn ook kinderen met een handicap in de gemeenschap voor wie we opkomen en die we financieel ondersteunen.

   • SOLMA ondersteunt het MDT programma van zorg voor deze wees- en kwetsbare kinderen.

   • Onderwijs is het derde aandachtsgebied. Leerlingen verlaten onze scholen in alarmerende aantallen. De scholen zijn overbevolkt, onderbetaald, te weinig beleverd, en te weinig gereguleerd. De MDT bouwt en renoveert klaslokalen om overbevolking te verminderen en de leeromgeving te verbeteren. De MDT verschaft ook diensten om het leren van de leerlingen te bevorderen, zoals het MDT computertranings-programma en het kinderbibliotheekprogramma.

   • Veel kinderen die eigenlijk moeten leren moeten in plaats daarvan tijd besteden om hun gezinnen te helpen te overleven. De overlevingssituatie is schadelijk om vele redenen: gebrek aan een vangnet als de oogsten tegenvallen, gebrek aan kansen om de eigen situatie te verbeteren, en onvermogen om effectief te reageren op crises, onder talloze andere redenen.

   • SOLMA werft fondsen voor het bouwen van klaslokalen en toiletten en het kopen van schoolmeubilair voor scholen in het werkgebied van de MDT. Over de jaren hebben twee scholen en één kleuterschool nieuwe gebouwen gekregen, en een derde schoolgebouw wordt spoedig aan de school overhandigd. Omdat er meer scholen zijn die goede gebouwen en toiletten nodig hebben, gaat SOLMA door met het ontwikkelen van projecten daarvoor.

   • Het vierde aandachtsgebied is Gemeenschap Ontwikkeling. Deze projecten zijn ontworpen om de productiviteit van de mensen te verbeteren om ze te helpen om op een duurzame wijze een inkomen te vergaren en hun kwaliteit van leven te verbeteren.

   • SOLMA werft fondsen voor specifieke projecten die door de MDT zijn goedgekeurd.

  4. Bezoeken van Projecten

   • SOLMA bezoekt de Malealea vallei ten minste vier maal per jaar. Tijdens deze bezoeken woont SOLMA de MDT Trustees Meetings bij als een gast. In deze vergaderingen bespreken de Trustees de projecten en activiteiten van de MDT, en rapporteert SOLMA over haar fondsenwervende activiteiten in Nederland. SOLMA en de MDT wisselen vrijelijk en in detail informatie uit.

   • SOLMA bezoekt ook de projecten die zij ondersteunt of ondersteunde. Indien nodig, bespreken wij de voortgang met het MDT projectmanagement.

   • Door deze directe benadering ontwikkelde SOLMA een innige relatie met de lokale bevolking, in het bijzonder de mensen die direct betrokken zijn bij de projecten en daarvan profiteren. Deze persoonlijke relaties duren vaak voort jaren na de realisatie van de projecten.

  5. Rapportage

   • SOLMA rapporteert over de bezoeken aan de Malealea vallei en de MDT via nieuwsbrieven en posts, gepubliceerd op de website en sociale media (Facebook). Wij rapporteren over specifieke projecten op de website. Donateurs kunnen altijd vragen hoe hun donatie wordt besteed voor het specifieke doel dat zij gekozen hebben.

   • Als een donor de Malealea vallei persoonlijk wil bezoeken, en zijn/haar project wil bekijken, zal SOLMA dit organiseren. In gevallen waar dit werd gedaan, waren de donateurs zeer onder de indruk van het resultaat.

 4. Communicatie met donateurs

  1. Jaarverslag

   • Vanaf de start in 2007 wordt elk jaar een Jaarverslag uitgegeven. Dit beschrijft de projecten die in het betreffende jaar zijn gerealiseerd en de financiën. De Jaarverslagen worden op de website gepubliceerd.

  2. Website en sociale media

   • De website is de belangrijkste manier van communicatie met donateurs en goededoelenorganisaties. Alle informatie over projecten die moeten worden ondersteund en projecten die worden gerealiseerd of voltooid worden op de website gepubliceerd. Ook worden korte posts met foto’s regelmatig op Facebook gezet.

   • Als een stichting met een ANBI verklaring van de Belastingdienst (belastingaftrek voor donateurs) voldoet SOLMA aan de publicatie van het hoofddoel, het beleidsplan, de namen van de bestuursleden, klachtenprocedure, etc.

  3. Klachtenprocedure

   • SOLMA zal alle klachten adequaat en op persoonlijke wijze oplossen.

   • Allereerst zal de Voorzitter contact opnemen met de persoon die een klacht indient om het betreffende geschil op te lossen.

   • Ten tweede, indien nodig, zal het volledige bestuur de klacht tot onderlinge tevredenheid oplossen.

   • Tenslotte zal SOLMA een rapport schrijven over de discussies met de persoon die klaagt, en de bereikte oplossing. De persoon die klaagt dient te tekenen voor instemming.

   • SOLMA streeft ernaar om een goede relatie met haar donateurs zoveel mogelijk te koeteren en te onderhouden. Het op ee goede manier werken met het gedoneerde geld en adequaat rapporteren zijn de sleutel hiervoor.

 5. Beloning van bestuursleden

  • De bestuursleden van SOLMA ontvangen geen enkele beloning of onkostenvergoeding.

  • De Voorzitter woont deels in Johannesburg, Zuid Afrika, en bezoekt Malealea ten minste vier maal per jaar. Alle kosten van deze bezoeken worden door de Voorzitter in zijn persoonlijke capaciteit betaald.

  • De Voorzitter en de Penningmeester zijn gekwalificeerd om alle financiële transacties van SOLMA te doen. Elk project en/of programma dat SOLMA wil financieren wordt besproken in de Bestuursvergadering en/of via email correspondentie.

 6. Financiën

  • SOLMA publiceert haar financiële jaarverslag in haar jaarverslag. Omdat het inkomen aanzienlijk varieert, afhankelijk van de projecten waarvoor fondsen worden geworven (schoolgebouwen, drinkwaterprojecten, etc.) ontwikkelt SOLMA geen jaarlijkse begrotingen.

  • De bedrijfskosten van SOLMA zijn beperkt tot bankkosten, internetkosten en algemene kosten. Deze kosten overschrijden in het algemeen € 300 per jaar niet. Sinds 2014 publiceert SOLMA geen door een accountant gecontroleerd financieel jaarverslag meer. Administratiekosten zijn recentelijk verminderd tot € 0.

 7. Strategische Samenwerking

  • Sinds 2017 werkt SOLMA samen emt Mohloling oa Lerato (Bron van Liefde), ENschede, Nederland, gesticht door ‘Me Nthabiseng van der Lugt – Matube. Mohloling oa Lerato concentreert haar activiteiten op het dorp van Ha Raboletsi, waar ‘Me Nthabiseng werd geboren. Eén van de projecten waarvoor zij fondsen werven is de renovatie en uitbreiding van het drinkwatersysteem voor Ha Raboletsi en de dorpjes in de omgeving. SOLMA heeft uitgebreide ervaring met dit soort projecten en deelt haar expertise met Mohloling oa Lerato. SOLMA bezoekt de mensen van Ha Raboletsi regelmatig om de voortgang van de projecten te bespreken.

  • In de toekomst zullen SOLMA en Mohloling oa Lerato overwegen om samen te gaan in een nieuwe gezamenlijke stichting voor het werven van fondsen voor projecten in Lesotho, met een nadruk op de Malealea vallei en Ha Raboletsi. Dit is bedoeld om de continuïteit en slagkracht van beide organisaties te versterken.